What's happening?

Alienista: 2x7

Ostatnia wizyta w Brooklynie

Sara i John jadą na Brooklyn, gdzie zbierają wiadomości o dzieciństwie porywaczki. Byrnes proponuje Goo Goo okup i wywabia porywaczkę z kryjówki.

Alienista: s2e7
Aug. 09, 2020