What's happening?

House of Cards: 2x6

Rozdział 19

Frank wchodzi w otwarty konflikt z Raymondem Tuskiem. Lucas podejmuje trudną decyzję dotyczącą ugody. Claire manipuluje Pierwszą Damą.

House of Cards: s2e6
Feb. 14, 2014