What's happening?

Jeźdźcy smoków: 2x5

Gdzie zimują Ognioglisty?

Hakokieł, z powodu przemęczenia, choruje i gaśnie. Przyjaciele muszą dowiedzieć się, jak naprawić ten problem. Przed nimi wielkie wyzwanie – muszą odnaleźć jak najwięcej Ognioglist, aby uzdrowić Hakokła, a przy okazji poznają nowego smoka. Czy wszyscy wyjdą cało z misji?

Jeźdźcy smoków: s2e5
Oct. 17, 2013