What's happening?

Projekt Błękitna Księga: 1x10

Waszyngtońska karuzela

Nad Waszyngtonem pojawia się wiele obiektów UFO. Aby zapobiec panice, dowództwo zleca Hynkowi i Quinn zbadanie zjawiska i ocenę potencjalnego zagrożenia. Za zamkniętymi drzwiami Valentine i Harding rozważają, by podać do publicznej wiadomości, że pędzące światła to planowany atak Rosjan.

Projekt Błękitna Księga: s1e10
Mar. 12, 2019