What's happening?

Sense8: 1x1

Rezonans limbiczny

Osiem obcych sobie osób z całego świata zaczyna doświadczać rzeczy, które wymykają się racjonalnemu wyjaśnieniu.

Sense8: s1e1
Sense8: s1e1
Sense8: s1e1
Sense8: s1e1
Sense8: s1e1
Jun. 05, 2015